WITAMY W PREFKON

Produkujemy prefabrykaty betonowe

Zdobyta wiedza pozwala nam pomagać partnerom na każdym etapie inwestycji optymalizując koszty budowy. Służymy pomocą podczas opracowywania koncepcji, jak i projektu wykonawczego.

WITAMY W PREFKON

Produkujemy prefabrykaty betonowe

Zdobyta wiedza pozwala nam pomagać partnerom na każdym etapie inwestycji optymalizując koszty budowy. Służymy pomocą podczas opracowywania koncepcji, jak i projektu wykonawczego.

I

Projekt

Bo liczy się precyzja

Prefkon zajmuje się obsługą inwestycji w zakresie prefabrykacji i tworzeniem zamiennych elementów żelbetowych na elementy prefabrykowane.

H

Produkcja

Bo liczy się jakość

Nasza oferta obejmuje elementy prefabrykowane stropów, 2K, elementy zewnętrzne - podwaliny, płyty przekrywcze i elementy na zamówienie.

J

Montaż

Bo liczy się efekt końcowy

Nasza firma dysponuje biegłymi budowlańcami i odpowiednim sprzętem, umożliwiającym montaż własnymi siłami wielu konstrukcji betonowych.

O FIRMIE

B

Firma PREFKON Sp. z o.o. powstała w 2016 roku. Wieloletnie doświadczenie oraz analiza potrzeb rynku wpłynęły na decyzję o utworzeniu działalności związanej z produkcją elementów prefabrykowanych, ich projektowaniem oraz montażem. Głównym zakresem prac naszej firmy są stropy prefabrykowane typu Filigran.

Zdobyta wiedza pozwala nam pomagać partnerom na każdym etapie inwestycji optymalizując koszty budowy. Służymy pomocą podczas opracowywania koncepcji, jak i projektu wykonawczego.

Nad fachowością i terminowością prac projektowych oraz produkcją prefabrykatów czuwa zgrany zespół doświadczonych inżynierów budownictwa. Zatrudniamy kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych zbrojarzy oraz cieśli, którzy są w stanie wykonać najtrudniejsze zadania.

CO ROBIMY?

C

Prefabrykaty betonowe
Polskie budownictwo, za sprawą wymagań rynku, coraz częściej skłania się w stronę innowacyjnych metod wznoszenia budynków. Chcemy budować szybko, tanio i estetycznie, dlatego powinniśmy brać pod uwagę taki materiał budowlany jak prefabrykat.
Stropy zespolone typu Filigran

Strop Filigran jest we współczesnym budownictwie dość powszechnie wykorzystywany. Część elementów stropu jest prefabrykowana, część jest betonowana bezpośrednio na budowie. Elementem prefabrykowanym jest cienka płyta żelbetowa, grubości 50-70 mm, z zatopionym zbrojeniem dolnym, w którym umieszczono dźwigary kratowe, wystające ponad powierzchnię płyty prefabrykowanej. Płytę dozbraja się na budowie poprzez wykonanie zbrojenia drugiego kierunku i górnego, a następnie zalewa się nadbetonem o grubości zgodnej z projektem. Płyta prefabrykowana oprócz funkcji konstrukcyjnej, stanowi deskowanie dla warstwy układanego betonu. Płyty prefabrykowane produkuje się dla każdego stropu indywidualnie. Bardzo dobrze rozwiązują problemy konstrukcyjne stropów o skomplikowanym kształcie, takim jak półokrąg, trójkąt, czy elipsa. Mogą one być dowolnej rozpiętości, sięgające nawet do 12,0 m i dowolnej szerokości (standardowa szerokość 2,50 m). Grubość gotowego stropu typu Filigran jest dowolna, ale nie mniejsza niż 160mm. Ciężar 1 m2 prefabrykowanej płyty wynosi od ok. 1,25 do 2,0 kN. Parametry filigranów można modyfikować zależnie od potrzeb projektowych. Można zwiększyć ich odporność ogniową, czy lepiej dostosować je do warunków pracy w danym środowisku.

Stropy zespolone typu 2K

Strop 2K może być stosowany zasadniczo wszędzie, a zwłaszcza tam, gdzie dotychczas mogły być stosowane jedynie stropy monolityczne. Grubość i zbrojenie stropu są każdorazowo dobierane przez projektanta, stosownie do konkretnego rozwiązania architektoniczno - funkcjonalnego, w zależności od rozpiętości i obciążeń. Element prefabrykowany stropu jest wielkowymiarową, cienką płytą żelbetową o wymiarach dobieranych każdorazowo do potrzeb. W płycie tej zatopione jest dolne docelowe nośne zbrojenie stropu. Ponieważ w fazie montażowej, tj. do czasu uzyskania przez beton uzupełniający a tym samym przez sam strop wymaganej nośności, płyta pełni funkcję deskowania i przejmuje obciążenia montażowe stropu, jest ona wzmacniana przestrzennymi kratownicami. Kratownice przestrzenne - niezależnie od funkcji nośnej pełnionej w fazie montażowej - w fazie eksploatacyjnej współdziałają w przenoszeniu momentów przęsłowych (zbrojenie dolne) oraz zespalają prefabrykat z betonem uzupełniającym (krzyżulce). Kolejnym zbrojeniem, występującym tylko w stropie 2K, jest przykrawędziowe pionowe zbrojenie zespalające. Zbrojenie to ma kształt pętlowych strzemion i jest rozmieszczone zawsze wzdłuż obrzeży "dokładnych". Zadaniem tego zbrojenia jest pełne zespolenie prefabrykatu z betonem uzupełniającym wzdłuż stykających się krawędzi, co zapewnia pracę stropu w obydwu kierunkach jako przekrój jednorodny w pełni zespolony. Płytę dozbraja się na budowie poprzez wykonanie zbrojenia łącznikowego i górnego, a następnie zalewa się nadbetonem o grubości zgodnej z projektem. Ciężar 1 m2 prefabrykowanej płyty wynosi od ok. 1,25 do 2,0 kN. Parametry stropów 2K można modyfikować zależnie od potrzeb projektowych.

Inne prefabrykaty żelbetowe
W naszym asortymencie mogą Państwo znaleźć wszelkiego typu płaskie elementy prefabrykowane np. podwaliny, balkony prefabrykowane, płyty przekrywcze itp. Parametry prefabrykatu są każdorazowo dobierane przez projektanta w uzgodnieniu z Klientem. Zachęcamy do składania zapytań na nasze produkty.

CERTYFIKATY

F

NASZYM CELEM JEST CIĄGŁY ROZWÓJ PRZY ZACHOWANIU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUG
dlaczego my?
  • WIELOLETNIE DOSWIADCZENIE
  • MIŁA, WKYWALIFIKOWANA OBSŁUGA
  • DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY
  • NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT
  • TERMINOWOŚĆ

Partnerzy

Sprawdź gdzie jesteśmy

kontakt

formularz